Virksomhedsplan

Se virksomhedsplanen som pdf hervirkomshedplan 2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015

INSTITUTIONENS OPBYGNING OG BUDGET.

Klim Fribørnehave og Vuggestue

Oddevej 59

9690 Fjerritslev

Tlf.98225294

E-Mail: boerne.have@skolekom.dk

 

Grundnormering: max 40 pladser, heraf max 15 fra 0-2år.

Åbningstider:  Heltidsplader: Mandag til torsdag  kl. 6.00 – 17.00

Fredag                        kl. 6.00 – 16.00

Deltidspladser: 3 hele dage

eller 5 dage           kl. 6.00 – 12.30

Børnehaven har lukket 5 juni (grundlovsdag) samt 24 december.

Historisk rids.

Klim Friskoles Børnehave blev oprettet pr. 1/8-1997 og drevet af Klim Friskole frem til 1/1-1999 hvor den blev en selvejende institution i henhold til lov om social service § 11. I september 2002 tog vi navneforandring til Klim Fribørnehave. 1/1-2006 blev vi privat institution i henhold til lov om social service § 11a og kom til at hedde Klim Fribørnehave og Vuggestue.

Fysiske rammer.

Vi har et stort grupperum, 1 grupperum m/ køkken, 1 grupperum m/ dukkekrog, 1 puderum/soverum, 1 lille stillerum og 1 barnevognsskur. I øjeblikket er vi ved at renovere den tidligere SFO, som skal lægges til børnehaven/vuggestuen, da vi pr. 1. marts udvider institutionen til max 40 børn, heraf 15 vuggestuebørn. Vi har en stor legeplads fælles med Klim Friskole og S.F.O en og 1 lille indhegnet legeplads med sandkasse, legehuse og gynger, hvor vuggestuebørnene leger, når de er ude. Den indhegnede legeplads er selvfølgelig til fri afbenyttelse for de øvrige børn. I Vester Thorup klitplantage har vi en skurvogn.

Målsætning.

Klim Fribørnehave og Vuggestue er en institution, hvor børnenes trivsel og udvikling sikres optimalt i en familiepræget hverdag.

Det prøver vi i et tæt samarbejde med forældrene at nå ved:

 • At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet.
 • At styrke det enkelte barns selvstændighed og samtidig lære det at deltage i et socialt fællesskab og tage hensyn til andres ønsker og behov.
 • At styrke den sproglige udvikling gennem sang, rytmik, rim og remser, oplæsning og samtale.
 • At tage på tur i skoven eller til stranden for at lære børnene at benytte og beskytte naturen.

Det er beskrevet i institutionens pædagogiske læreplan, hvorledes målsætningen kan opnås.

 

Bestyrelsen:

Klim Fribørnehave og Vuggestues drift ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Af bestyrelsesmedlemmerne udpeges et medlem af Klim Friskoles bestyrelse og 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen blandt forældre til børn i Klim Fribørnehave og Vuggestue. Heraf skal 2 medlemmer have skolesøgende børn indskrevet til undervisning på Klim Friskole.

Bestyrelses medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Institutionens leder og mindst 1 repræsentant fra personalet deltager i bestyrelsesmødet uden stemmeret.

 

Forældrebestyrelse pr. 2/10-2014

Formand:                                    Sanne Jensen

Næstformand:                           Konni Højmark

Kasserer:                                    Else Marie Kragh

Sekretær:                                    Mette Søndergaard Olsen

Suppleanter:                              1. Lone Andersen

2. Jane Jensen

Personale

 

Leder:                                          Birthe Krogh

Souschef:                                    Jeanette Holm Larsen

Pædagogmedhjælper:             Tove Nielsen

Pædagog:                                    Anne Rytter Christensen

Pædagog:                                    Marianne Nielsen

 

Personale normering afhænger af indskrevne børn således der er mindst 5 timer pr. børnehavebarn og ca.  9 timer pr. vuggestue barn, dog minimum en ugentlig normering på 90 timer.

 

Samarbejdspartnere:

Klim Friskole

Klim Friskoles SFO

PPR

Dagplejen

Ergoterapeut

 • vrige institutioner i gl. Fjerritslev kommune

Jammerbugt kommune

Sundhedsplejen

 

ÅRSBERETNING FOR KLIM FRIBØRNEHAVE- OG VUGGESTUE 2014

 

Året 2014 bød på mange aktiviteter i Klim Fribørnehave og Vuggestue, det være såvel gamle som nye tiltag.

I løbet af vinterhalvåret har vi nogle faste aktiviteter for børnene. Der er for de to ældste årgange musik på Klim Friskole med en af skolens musiklærer. Samtidig har de øvrige børn musik i institutionen. Begge steder for børnene sunget, leget sanglege og spillet på instrumenter.

En anden fast aktivitet er vores gruppearbejde, hvor børnene sammen med deres faste primære voksne laver alt fra klippe/klistre, sy, lave perlekæder, papmache og meget mere.

Ugentlig har de to ældste grupper motorik i skolens gymnastiksal, mens resten laver motoriske aktiviteter i institutionen.

Maddage har vi lejlighedsvis. Børnene elsker at få lov til at tilberede mad og senere serverer den for de andre børn. En del af processen er også, at snakke med børnene om, hvor maden kommer fra.

Vi har en frugtordning i Klim Fribørnehave og Vuggestue, der betyder at vi servere frugt til børnenes eftermiddagsmad. Så vidt muligt økologisk.

 

I løbet af året har vi været på forskellige gode ture. Nogle turer har kun været for børnehavebørnene, andre for vuggestuen, så har vi alle sammen været af sted og andre gange en enkelt gruppe af sted.

Først og fremmest skal nævnes turene ud til vores skurvogn i Thorup Plantage, som

flittig bliver benyttet.

 

Vi har også været på biblioteket, hvor børnene elsker at lege og være med til at bestemme, hvilke bøger vi skal låne med hjem i børnehaven.

Der er også blevet besøgt andre børnehaver, og vi har været på et gårdbesøg ved et af børnene.

To gange i løbet af året har vi været i biografen og se nogle små børnefilm.

I januar måned havde vi sammen med ”Storkereden” bestilt Randers Egnsteater til at komme ud og lave forestillingen ”Under mit træ” for os.

 

Hvert år bliver vi inviteret op til Thorup/Klim skoles generalprøven på deres skulespil i forbindelse med skolefesten. I år var det vores ældste gruppe der nød forestillingen.

 

Ligeledes deltog førskolegruppen i Friskolens musical ”Ud hvor lykken vender”.

Vi bliver i løbet af året inviteret til flere små indslag og arrangementer på Friskolen, hvilket giver en god samhørighed mellem de to institutioner.

Vi deltager også hver morgen i morgensang på skolen med vores børnehavebørn, og den 1. torsdag i måneden tager vi over i valgmenigheden til morgensang sammen med friskolen og andre interesserede.

Fastelavn holdt vi med udklædning og at slå ”katten af tønden”. Kattekongen og kattedronningen blev kåret, og vi sluttede af med lidt godter fra tønden.

Alle børnehave børnene var traditionen tro på ”den store” tur. I år gik turen til Randers Regnskov. En dejlig tur, som alle nød.

Hele institutionen tog til Hjortdal Dyrefarm i slutningen af maj, og alle holder meget af at komme derud, hvor de kan komme til at kæle ved nogle af dyrene og hjælpe med at fodre dem.

I august var børnehave børnene ude i ”Helmuths Hullet” og se forestillingen ”Frank Fumlefod”

Vi havde også musikmanden til at komme ud til os og holde en forestilling for såvel vuggestuebørn som børnehave børn. Der blev sunget og ikke mindst grinet en masse.

Bedsteforældredagen er en dag som børnene glæder sig meget til. Så kan de få vist institutionen, leget med bedsteforældrene. Børnene optræder med nogle sange, hvorefter der er kaffe, saft og kage, som bedsteforældrene har medbragt.

Førskolegruppen startede op til februar, og de var ugentlig på besøg i 0. kl. på Friskolen. Sammen var de på tur til Limfjordsmusseet i Løgstør. En stor oplevelse hvor børnene bl.a. prøvede at fange krabber, sejle i fiskekutter på kanalen og hørte om fiskene i Limfjorden.

Afslutningen på førskolegruppen blev en overnatning i børnehaven, hvilket var noget børnene så meget frem til.

Det grønne spirer flag blev hejst i marts måned, hvilket indikere at vi er en institution der sætter fokus på udeliv, natur og miljø.

Årets nye projekt hed ”Så og spirer”, hvor børnene har fulgt planter og grøntsager fra frø til fuldt udvokset. De har også set hvad betydning sol, vand og varme har for planterne og grøntsagerne.

I oktober deltog den ældste gruppe i skolernes motionsdag, som Friskolen, Thorup/ Klim samdrift og os holdt sammen.

I løbet af året holder vi to arbejdsdage. Den første bliver holdt sammen med friskolen om foråret, og i sensommeren holder vi en arbejds/hyggedag kun Fribørnehaven og Vuggestuen.

Der blev holdt et forældremøde i foråret, hvor vi havde inviteret en psykolog fra PPR til at komme og fortælle om børns ”sociale kompetencer og relationer”, som tog udgangspunkt i personalets indsatsområde.

I foråret og efteråret blev de årlige forældresamtaler afholdt.

Forårsmessen i Thorup/Klim hallen deltog vi i sammen med Klim Friskole, som vi delte en stand med. Dette er en god måde at synliggøre vores institution på.

December måned blev startet med en tur til Thorup plantage for børn, forældre og personale, hvor vi bl.a. fandt gran, mos, kogler til at lave juledekorationer af. Ude i skoven mødte vi julemanden, et stor øjeblik for især de børn der aldrig havde oplevet ham før. Nogle ville snakke med ham, mens andre blev ved mor og far.

Efter skovturen tog vi alle tilbage til institutionen, hvor vi fik kaffe, gløgg, saft og æbleskiver. Der blev sunget julesange, klippet julepynt, pyntet juletræ og lavet dekorationer. En rigtig dejlig måde at starte december på.

I december lavede børnene julegaver til deres forældre, bagte pebernødder, spiste risengrød og vi holdt en ekstra lækker maddag. Hver dag holdt vi rundkreds, hvor vi sang julesange, tændte adventskransen og to børn fik en gave fra julemandens sæk.

Vi deltog også i Klim kirkes julegudstjeneste, og den sidste dag inden juleferien dansede vi om juletræet og sang julesange, hvor en af børnenes bedstefædre spillede til på hans violin.

Det var en skøn afslutning inden ferien.

 

MÅL FOR UDVALGTE OMRÅDER.

Personalets evaluering af indsatsområde 2014:

Vores indsatsområde i 2014 har været ”De sociale kompetencer og relationer”, hvor fokus var at hjælpe børnene med at være gode kammerater, der kan rumme hinanden og kan acceptere og respektere hinandens grænser og valg.

Personalegruppen fornemmer, at der er blevet skabt nye venskaber, og at børnene er blevet bedre til at rumme hinanden. Dette har vi oplevet, når en gruppe børn åbner op for at flere børn må/skal deltage i legen.

Vi kan i dagligdagen se, hvor gode, specielt de ældste børn er til at rumme de yngre. De giver dem plads og trøster dem, hvis de er kede af det. Vi oplever også, at de ældste børn prøver at hjælpe i en konfliktsituation mellem de yngre.

Vi synes også, at børnene indbyrdes forsøger at klare konflikter verbalt i stedet for kropsligt.

For at give børnene en bedre forståelse for empatien for de andre børn, har vi snakket meget med børnene om følelser, og hvordan man kan se, hvordan det enkelte barnet har det.

Børnene er blevet bedre til at acceptere, hvis de en gang i mellem får nej til at være med i en leg, og de respekterer i højere grad også brugen af ordet STOP.

Generelt synes personalegruppen, at der er sket en udvikling i de sociale relationer og kompetencer, men dette er jo også et område som man aldrig kan færdigarbejde, men som hele tiden er under udvikling.

 

Forældrebestyrelsens evaluering af indsatsområde 2014:

 

I forældrebestyrelsen er der bred enighed om, at børnehaven og vuggestuen er et dejligt og trygt sted at komme for vores børn, og hvor der er fokus på både den enkelte og hele børnegruppen.

I 2014 har indsatsområdet været sociale kompetencer og relationer. Vi oplever som forældre, at der har været ekstra opmærksomhed på disse emner ved, at børnene derhjemme snakker meget om ”vi” frem for ”jeg”, når de fortæller om deres oplevelser i dagligdagen i institutionen. Samtidig fortæller de ofte om oplevelser og ting de har lavet sammen i gruppen frem for, hvad de selv har lavet.

Vi oplever som forældre, at børnene bliver bedre til at forklare sig, og selv løse deres uoverensstemmelser – samtidig har de fået mere forståelse for, hvad en ven / kammerat er, og hvordan man behandler hinanden.

Vi kan mærke, at børnene trives ved, at de bliver hørt, og selv er i fokus ift. at skulle forklare sig, og hjælpe hinanden.

 

Børnehaven og Vuggestuens indsatsområde 2015:

 

Implementering af IPad i institutionen:

Vi vil i det kommende år arbejde med at:

 • Børnene får kendskab til brugen af IPad
 • IPad bliver en naturlig del af det pædagogiske arbejde
 • IPad bruges i sociale relationer, dvs. at der kan/ og ofte vil være flere børn om en IPad
 • IPad bruges hovedsalig i indlæringssituationer
 • De tilgængelige Apps er aldersrelevante.

Metode:

Vi vil forsøge at opnå ovenstående ved at:

 • Præsentere IPad for børnene
 • Vise dem hvad IPad kan bruges til
 • Der altid er en IPad tilgængelig i hver gruppe
 • De voksne sørger for at relevante Apps er lagt ind på I-paden
 • Børnene får kendskab til relevante Apps

Målemetode:

Vi håber på at komme til at se at:

 • Børnene efterspørger og bruger IPad
 • Børnene kan navigere rundt på en IPad
 • Børnene får øjnene op for at IPad kan bruges til at skaffe information, og ikke kun til spil.
 • De voksne bruger IPad til læring
 • Børnene kommer til at vise mere empati overfor hinanden

 

VISION OG OVERORDNEDE MÅL FOR DEN ØNSKEDE FREMTID.                                                                                                       

Vi ønsker at børnene, i Klim Fribørnehave og Vuggestue, lærer at respektere og vise omsorg for hinanden på tværs af alder og udviklingstrin. 

SIGNATUR.

Klim Fribørnehave og Vuggestue

________                        ____________________

(dato)                                     (bestyrelsesformand)

____________________                                  ________________________________

(dato)                                                                                    (daglig leder)