Bestyrelse

Skolebestyrelse:

Sanne Bach (formand), Frederik Hagen (næstformand) Kristina Kristensen (kasserer), Lea Stahl (sekretær) Camilla Ståle Sundstrup, Anika Klitgaard Ostenfeldt Kristiansen, Mads Hejlesen, Rikke Steffensen, Florian Dachauer

Forældreråd i Børnehuset:

Sonny Klitgaard Ostenfeldt Kristiansen (formand), Nina Bak Nielsen (næstformand), Rikke Steffensen, Christine Laustsen (1. supp.)