Bestyrelse

Formand

Sanne Bach Aalborgvej 90 – 24 62 18 46 (Emil)

Næstformand

Frederik Hagen Gøttrupholmevej 78 – 20 24 20 15 (Emmy – Anne – Iben)

Kasserer

Kristina Kristensen  Oddevej 87, – 61 69 54 26 (Aske – Freja)

Sekretær

Mette Søndergaard Olsen Ålegårdsvej 97, – 40 53 00 16 (Johan – Alfred)


Menig Medlem

Aksel Volden Rugmarken 85 – 25 65 94 82 (Lykke – Konrad)

Første suppleant

Henrik Rasmussen Gl. Landevej 19 – 30 28 20 23 (Gry – Ella)


Anden Suppleant

Kim Bjerre (Karlo – Hugo)