Målsætning

vinter-2013-042

Klim Fribørnehave og Vuggestue er en institution, hvor børnenes trivsel og udvikling sikres optimalt i en familiepræget hverdag.

Det prøver vi i et tæt samarbejde med forældrene at nå ved:

  • at anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet.
  • at styrke det enkelte barns selvstændighed og samtidig lære det at deltage i et socialt fællesskab og tage hensyn til andres ønsker og behov.
  • at styrke den sproglige udvikling gennem sang, rytmik, rim og remser, oplæsning og samtale.
  • at tage på tur i skoven eller til stranden for at lære børnene at benytte og beskytte naturen.

Det er beskrevet i institutionens pædagogiske læreplan, hvorledes målsætningen kan opnås.

Vi prøver at sikre sammenhæng mellem skole og vuggestue/børnehave, ved hver dag at deltage i morgensang og i løbet af året at deltage i de fælles arrangementer der er.