Priser

flag_DSC0261

Grønne spirer flag, som vi har haft siden 2010

Betaling pr.1 januar 2024

Heltidsplads:
Børnehavebørn kr. 2.016,00
Vuggestuebørn kr. 3.185,00

Deltidsplads:
Børnehavebørn kr. 1.240,00
Vuggestuebørn kr 1.920,00

Har du mere end ét barn i dagtilbudet, ydes der søskenderabat – dvs. at du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50% af betalingen for øvrige pladser.

Der betales månedsvis forud med forfald den 10. i måneden, juli måned er betalingsfri. Der opkræves via Betalingsservice. Rykker gebyr kr. 100,00.