Indmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse skal ske i Klim Fribørnehave og Vuggestue. Klik heransog-om-optagelse-2 og se blanket til ansøgning om indmeldelse i Klim Fribørnehave og Vuggestue.
Udmeldelse samt nedsættelse i tid skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

img_3533