Indmeldelse

Indmeldelse skal ske ved at udfylde blanketten herom og aflevere den i Klim Fribørnehave og Vuggestue, disse kan udleveres i institutionen, eller hentes herunder

Udmeldelse samt nedsættelse i tid skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, blanketten hertil kan udleveres i institutionen.