Ugens struktur

Hver gruppe har en mere eller mindre fast ugestruktur. Hver gruppe har:

Tre legedage, hvor der er fokus på leg og sociale relationer hele dagen.

En dag, hvor man har mulighed for at tage på tur ud af huset.

En aktivitetsdag, hvor der bliver varieret imellem sang, musik & rytmik / motorik / kreativitet.

Hver gruppe har desuden samling hver dag – de fleste grupper holder denne lige inden vi spiser madpakker.