Persondatapolitik

Persondatapolitik for:

Klim Fribørnehus.

Dataansvarlig:

Klim Fribørnehus er dataansvarlig, og vi sørger for behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Klim Fribørnehus, Oddevej 59, 9690 Fjerritslev

CVR 23-02-51-16              Tlf.nr. 98 22 52 94

Formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine oplysninger for at opfylde vores forpligtigelser som daginstitution.

Når du ansøger om at få dit barn optaget i institutionen, har du udfyldt en blanket med navn, adresse, cpr. nr. og tlf.nr på barn, mor og far.

Når du får en meddelelse op at dit barn er optaget i institutionen, skal du efterfølgende udfylde blanketten ”ansøgning om godkendelse af tilskud” for at institutionen kan tilskud fra barnets tilhørs kommune.

Herefter sendes denne ansøgning om tilskud og meddelelse om optagelse til tilhørskommunen via e-Boks.

Vi opbevarer alle data på dit barn i et aflåst skab, hvor det fastansatte har adgang til. Når dit barn stopper i institutionen bliver alle data slettet efter 6 måneder.

Vi har yderligere et lovpligtigt samarbejde med kommune (dagtilbudsloven – underretningspligt- forebyggende indsats), hvor der kan formidles indsats og tværfagligt samarbejde.

Klim Fribørnehave og Vuggestue er forpligtet til altid at inddrage i samarbejdet.

Er det en underretning efter lovbestemmelse, der ikke kræver samtykke/ samarbejde oplyses forældre fra kommunens side om underretningen.

Hvis du søger job her:

Vi forventer en ansøgning med navn, adresse, fødselsdato på. Vi gemmer ansøgningerne på pc i en lukket mappe og i et aflåst skab. Det er kun leder og souschef der har adgang til begge dele. Vi gemmer ansøgningerne i max 6 måneder, hvorefter de makuleres.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Ret til at få oplysningerne berettiget og ajourført.

Ret til at få dem slettet, dog ikke hvis nogle af dem er os pålagt at gemme efter lovgivning.

Du har ret til at få udleveret/ få indsigt i referater fra evt. samtaler vedr. dit barn.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykke tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører. Medmindre vi efter lovgivning er pålagt at behandle personoplysningerne.

Konsekvens af tilbagetrækning af personoplysninger:

I det omfang behandling af persondata er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Klim Fribørnehave og Vuggestue.

Sikkerhed:

Det er leder og souschef der har adgang til de indkomne persondata der kommer ind via pc i huset. Følsomme oplysninger krypteres via vores system, når de sendes. Oplysningsseddel, samtykkeerklæring evt. skriftlige referater dokumenter med følsomme oplysninger og lign ligger i et aflåst skab, hvor det fastansatte personale har nøgle til.

Klageinstans:

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klage gang her: www.datatilsynet.dk