Grønne spirer

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Udebørn er sunde børn

Undersøgelser viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for børns motorik. Naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.

Bl.a. derfor, har vi i Klim Fribørnehus fokus på at komme ud med børnene hver dag. Vi har haft det grønne spirer flag siden 2010.

Hejsning af nyt Grønne Spirer flag, fejres med deltagelse af Klim Friskole

 

Læs vores seneste Grønne Spirer projekt fra 2023 her:

Grønne spire projekt 2023